3D měřící středisko

HANAKOV, spol. s r.o.

3D měřící středisko

HANAKOV, spol. s r.o. - Obchodní úsek

Technologie CMM

Kontrola kvality je nepostradatelnou součástí strojírenské výroby, proto pravidelně investujeme do technologií z oblasti CMM.

Přesnost v kovoobrábění kontrolujeme ve vlastním klimatizovaném 3D měřícím středisku na CNC portálových souřadnicově řízených 3D měřících strojích i klasickými měrkami (kalibry, posuvná měřidla, mikrometry, závitové kalibry atd.).

Kontrolou prochází nejen prototypové dílce v průběhu testování (tzv. homologace), ale i část dílců z dávky při sériové výrobě.

V procesu výroby provádíme mezioperační kontrolu, díky které jsme schopni zjistit neshodnost dílce s výkresem včas a tím dodržet vysokou produktivitu práce a kvality výroby.

.

.

Technologie CMM

Kontrola kvality je nepostradatelnou součástí strojírenské výroby, proto pravidelně investujeme do technologií z oblasti CMM.

Přesnost v kovoobrábění kontrolujeme ve vlastním klimatizovaném 3D měřícím středisku na CNC portálových souřadnicově řízených 3D měřících strojích i klasickými měrkami (kalibry, posuvná měřidla, mikrometry, závitové kalibry atd.).

Kontrolou prochází nejen prototypové dílce v průběhu testování (tzv. homologace), ale i část dílců z dávky při sériové výrobě.

V procesu výroby provádíme mezioperační kontrolu, díky které jsme schopni zjistit neshodnost dílce s výkresem včas a tím dodržet vysokou produktivitu práce a kvality výroby.

.

3D měření provádíme na

3D CMM LK INTEGRA 15.10.8

  • pro díly o rozměrech 1500 x 1000 x 800 mm (osy X x Y x Z )
  • nosnost cca 1 720 kg

3D CMM Nicon LK V 20.15.15

  • pro díly o rozměrech 2000 x 1500 x 1500 mm (osy X x Y x Z )
  • nosnost cca 1 981 kg

.

3D měření provádíme na

3D CMM LK INTEGRA 15.10.8

  • pro díly o rozměrech 1500 x 1000 x 800 mm (osy X x Y x Z )
  • nosnost cca 1 720 kg

3D CMM Nicon LK V 20.15.15

  • pro díly o rozměrech 2000 x 1500 x 1500 mm (osy X x Y x Z )
  • nosnost cca 1 981 kg

Popis

Stroje opatřeny softwarem CAMIO. Tvořeny mostem a pohyblivou pinolou, kdy most pojíždí po granitové desce stolu. Osy X a Y jsou poháněny a ovládány DC motory s třecími převody a řídícími tyčemi. Osa Y je poháněna ocelovým páskem. Soustavy pohybu os Y a Z jsou vyrobeny z keramických dutých profilů.

Stroje je vybaveny pravítkem Renishaw s rozlišením 0,5 μ, které zaručí přesné určení souřadnic X, Y a Z dotyku s přesností ± 2 °C . Veškeré pojezdy jsou tvořeny systémem precizních vzduchových ložisek, která se vznášejí nad povrchem.

.

.

Popis

Stroje opatřeny softwarem CAMIO. Tvořeny mostem a pohyblivou pinolou, kdy most pojíždí po granitové desce stolu. Osy X a Y jsou poháněny a ovládány DC motory s třecími převody a řídícími tyčemi. Osa Y je poháněna ocelovým páskem. Soustavy pohybu os Y a Z jsou vyrobeny z keramických dutých profilů.

Stroje je vybaveny pravítkem Renishaw s rozlišením 0,5 μ, které zaručí přesné určení souřadnic X, Y a Z dotyku s přesností ± 2 °C . Veškeré pojezdy jsou tvořeny systémem precizních vzduchových ložisek, která se vznášejí nad povrchem.

.

Kontrola nástrojů

Vertikální přístroj ZOLLER VENTURION 600/PILOT 3.0 slouží k měření a seřizování nástrojů pro CNC výrobu mimo obráběcí stroj. Podstatou přístroje je opakovaně připravit nástroj tak, aby bylo dosaženo co největší přesnosti a vyrobený dílec vykazoval požadované parametry tolerancí po obrobení podle výkresu či požadavků zákazníka.

Přístroj je vybaven systémem HEIDENHAIN, pneumatikou BOSCH, vedením THK, kamerou SONY a pohony UHING.

Všechny technické údaje naleznete v našem katalogu.

.

Kontrola nástrojů

Vertikální přístroj ZOLLER VENTURION 600/PILOT 3.0 slouží k měření a seřizování nástrojů pro CNC výrobu mimo obráběcí stroj. Podstatou přístroje je opakovaně připravit nástroj tak, aby bylo dosaženo co největší přesnosti a vyrobený dílec vykazoval požadované parametry tolerancí po obrobení podle výkresu či požadavků zákazníka.

Přístroj je vybaven systémem HEIDENHAIN, pneumatikou BOSCH, vedením THK, kamerou SONY a pohony UHING.

Všechny technické údaje naleznete v našem katalogu.

Share This