Společnost HANAKOV v rámci zvýšení energetické soběstačnosti, realizujeme za podpory EU instalaci nové fotovoltaické elektrárny, která má za cíl zvýšení energetické soběstačnosti společnosti HANAKOV, modernizaci energetického systému a zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie na konečné spotřebě energie.
Share This