+420 582 302 341 hanakov@hanakov.cz

Kvalita

Kvalita je pro nás jasná priorita. Perfektní kvalita výroby vyplývá z osobního zájmu každého člena společnosti.

ISO9001

Certifikáty

  • Certifikace systému jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2016
  • ES certifikát systému řízení jakosti výroby EN1090-1:2009+A1:2011
  • Vysoké požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů splňujeme dle EN ISO 3834-2

 

Certifikace a kontrola kvality

CNC kovoobrábění

Přesnost v kovoobrábění je kontrolována v klimatizovaném 3D měřícím středisku. Kontrolujeme nejen díly v průběhu testování (homologační dílce), ale i požadované díly z dávky při sériové výrobě. 3D měření dílů provádíme na nejnovější generaci CNC portálových souřadnicově řízených měřicích strojích (CMM) :

  • LK Integra pro díly o rozměrech 1500 x 1000 x 800 mm
  • Nicon LK V pro díly o rozměrech 2000 x 1500 x 1500 mm

Svařování

Certifikace EN1090-1:2009+A1 dokládá zavedení systému kvality v celém průběhu svářečské výroby. Svařování provádí tým  svářečů se státními průkazy dle ČSN EN ISO 9606-1 a mnohaletou praxí.

Uvědomujeme si, že jakost finálního produktu nebo jeho částí, nemůže být zajištěna kontrolou, ale musí se do produktu postupně vkládat v každém kroku jeho realizace a musí se následně stát jeho součástí. Kontrolou nelze jakost vytvořit, ale jen prokázat. Proto splňujeme vysoké požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů dle EN ISO 3834-2.

Vysoká kvalita svařování je zaručena také nezávislým akreditovaným certifikačním orgánem, který zajišťuje svářečský dozor pro zajištění systému a optimalizace kvality ve výrobě. Na vyžádání provádíme a dokládáme:

  • Vizuální kontrolu povrchů svárů
  • Nedestruktivní zkoušky (RTG, UZV, magnetické)
  • Tlakové zkoušky
  • Certifikace tlakových nádob dle modulu G pod dozorem TÜV SÜD
  • Certifikace protipožárních ocelových dveří jednokřídlých i dvoukřídlých plných a z 1/3 prosklených

Certifikáty