+420 582 302 341 hanakov@hanakov.cz

Ochrana osobních údajů

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. INFORMACE O SPRÁVCI

Správce osobních údajů fyzických osob (subjektů údajů) v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále GDPR) je HANAKOV, spol. s r.o., Pod Kosířem 3127/74, 796 03 Prostějov, IČO: 25311298, provozovatel webu www.hanakov.cz.

PROHLAŠUJEME

Prohlašujeme, že jako správce vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména GDPR, a tedy že:

 • budeme zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,
 • plníme dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů,
 • umožníme vám a budeme vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle GDPR

2. JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME

Údaje poskytnuté našimi zákazníky, návštěvníky webu a odběrateli novinek. Dále údaje poskytnuté našimi obchodními partnery, uchazeči o zaměstnání a zaměstnanci. Primárně jsou to identifikační osobní údaje (jméno, příjmení a titul, IČO, případně datum narození) a kontaktní osobní údaje (korespondenční adresa, e-mailová adresa, telefon). V případě zasílání žádosti o práci primárně evidujeme jméno, příjmení, e-mailovou adresu a dále dobrovolně poskytnuté osobní údaje dle rozsahu CV. V případě registrace k odběru novinek zpracováváme e-mailovou adresu.

Správce nesbírá ani jinak nezpracovává jakékoli zvláštní a citlivé osobní údaje, dle GDPR specifikované v § 4 odst. 1 písm. b) zahrnující např. údaje o zdravotním stavu, vyznání či přesvědčení, etnickém původu apod.

3. PRO JAKÝ ÚČEL

Pro poskytování služeb, včetně jednání pro plnění nebo uzavření smlouvy tomu předcházejících, vaše osobní údaje (identifikační a kontaktní údaje) nezbytně potřebujeme pro plnění smlouvy. Zpracování údajů v tomto případě zahrnuje všechny ruční i automatizované činnosti od zaevidování poptávky, jejího zpracování, až po uzavření smlouvy.

Jste-li zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

Za účelem přímého marketingu – zasílání obchodních sdělení . Jste-li naším zákazníkem, děláme tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládáme, že vás naše novinky zajímají.

Pokud nejste naším zákazníkem, zasíláme vám newslettery jen na základě vašeho souhlasu. V obou případech můžete tento souhlas odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

4. KDO MÁ K ÚDAJŮM PŘÍSTUP

V prvé řadě jsou to odpovědní, správcem pověření a proškolení zaměstnanci správce. Veškeré osoby mající přístup k osobním údajům jsou zavázány k mlčenlivosti a tento závazek trvá i po skončení vzájemné spolupráce. Správce pověřuje zpracováním osobních údajů i další subjekty, jako tzv. zpracovatele. Zpracovatelem se rozumí každý subjekt, který zpracovává osobní údaje pro správce způsobem, které správce stanoví. V případě, kdy je se zpracováním vyžadován Váš souhlas, předává správce údaje zpracovatelům pouze v případě, že jste souhlas udělili. Zpracovatelům předává správce pouze ty údaje, které nezbytně potřebují k zajištění svých služeb. Seznam zpracovatelů společnosti HANAKOV, spol. s r.o.:

 • Microsoft (IT operační systém, programy, aplikace – Windows, Office, Exchange)
 • T-Mobile (telekomunikace)
 • Google LLC (nástroje pro on-line marketing)
 • Seznam.cz, a.s. (nástroje pro on-line marketing)
 • WordPress.com (redakční a publikační systém pro webové stránky)
 • ostatní poskytneme při oprávněném dotazu subjektu údajů individuálně.

5. JAK DLOUHO ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME

Správce zpracovává osobní údaje za účelem plnění smlouvy po celou dobu vyřizování objednávky, včetně jejího zaplacení. Ze zákona správce následně uchovává některé údaje obsažené v účetních dokladech 10 let.

Obchodní sdělení jsou zasílána zaregistrovaným po celou dobu trvání souhlasu s jejich zasíláním. V případě zákazníků jsou obchodní sdělení zasílána do doby vznesení námitky se zpracováním osobních údajů za tímto účelem, v obou případech do odhlášení odběru, nejdéle po dobu 3 let.

Další zpracování osobních údajů provádí správce v případě, že je to nezbytné pro splnění povinností vyplývajících z právních předpisů.

6. JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA

Právo na informace, jaké osobní údaje o Vás, jako fyzické osobě, správce eviduje. Máte právo na přístup k nim, jejich opravu či doplnění, pokud jsou zastaralá. Jakýkoli Váš souhlas máte právo kdykoli odvolat (např. souhlas se zasíláním obchodních sdělení jednoduše 1x kliknutím na odhlašovací odkaz v emailu úplně dole). Máte právo na omezení zpracování osobních dat (co, proč, na jak dlouho). Máte také právo vznést námitku proti zpracování osobních dat, právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování a právo na výmaz (tzv. být zapomenut). Máte právo na přenositelnost údajů. Správce má oznamovací povinnost ohledně opravy, výmazu nebo omezení zpracování Vašich osobních údajů. Můžete je uplatňovat přímo u správce na, kontaktní údaje: hanakov@hanakov.cz, tel.: 582 302 344. V případě porušení povinností správce máte vždy možnost obrátit se se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů www.uoou.cz.

7. JAK JSOU DATA ZABEZPEČENA

Nakládání s osobními údaji probíhá plně v souladu s platnými právními předpisy, včetně obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Správce dbá na bezpečnost Vašich údajů a při zpracování osobních údajů klade velký důraz na technické i organizační zabezpečení zpracovávaných údajů. Veškeré osobní údaje v elektronické formě jsou uloženy v databázích a systémech, k nimž mají přístup pouze osoby, které potřebují s osobními údaji bezprostředně nakládat pro účely uvedené v těchto pravidlech, a to pouze v nezbytném rozsahu. Přístup k těmto osobním údajům je chráněn technicky (IT), fyzicky (zamykatelné místnosti s právem přístupu) i organizačně (školení zaměstnanců, interní předpisy). Zabezpečení osobních údajů je ze strany správce pravidelně testováno.

8. MLČENLIVOST

Dovolujeme si Vás ujistit, že naši zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních, údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi.

9. KONTAKT NA SPRÁVCE

S připomínkami ohledně zpracování osobních údajů, nebo v případě uplatnění svých práv, se můžete obrátit přímo na správce e-mailem na adresu hanakov@hanakov.cz, nebo na telefonním čísle 582 302 344.

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 23.5.2018.

Souhlas se zpracováním osobních údajů (newsletter)

 • Souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení (newsletteru) dáváte provozovateli tohoto webu, společnosti HANAKOV spol. s r.o., Pod Kosířem 3127/74, 796 03 Prostějov, IČO: 25311298. Spisová značka: C24651 vedená u Krajského soudu v Brně.
 • Vaše e-mailová adresa bude zpracována do doby odhlášení, nejdéle však po dobu 3 let.
 • Čas od času vám zašleme e-mail se zajímavým obsahem z oblasti našich služeb.
 • Osobní údaje nejsou poskytovány třetím stranám pro jejich nabídku a cílenou reklamu.
 • Souhlas máte právo kdykoli odvolat prostřednictvím odhlašovací odkazu v každém emailu nebo písemně na adrese hanakov@hanakov.cz.
 • Správce osobních údajů a provozovatel tohoto webu prohlašuje, že veškeré osobní údaje uživatelů a návštěvníků jsou považovány za důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s GDPR.