+420 582 302 341 hanakov@hanakov.cz

Netlakové nádoby a nádrže

výrábíme netlakové ocelové nádrže, cisterny, zásobníky a sila

Na základě zákazníkem dodané výrobní dokumentace provádíme výrobu netlakových ocelových nádrží, cisteren, zásobníků a sil pro různé druhy uskladněných nebo přepravovaných médií (voda, olej, methanol atd.). Pro zákazníka vždy připravíme, podle dodané projektové dokumentace, individuální cenovou kalkulaci.

Námi vyráběné nádrže

Vyrábíme stabilní i mobilní nádrže, stojaté nebo ležaté, uzavřené i otevřené, jednoplášťové nebo dvouplášťové, s jednou nebo s více komorami.

Mobilní automobilové nádrže vyrábíme s vnitřními přepážkami a s pevným nebo oddělitelným provedením čela.

Vyrábíme a dodáváme netlakové dvouplášťové nádrže pro čerpací stanice PHM v provedení jako nadzemní nebo podzemní – vnější plášť plnící funkci havarijní jímky.

Naše nádrže slouží nejčastěji pro:

 • prostory pro uskladnění kapalných a sypkých médií,
 • součást pneumatických, vodárenských, horkovzdušných systémů, čerpacích stanic pohonných hmot,
 • pro potravinářský, farmaceutický, energetický, chemický a petrochemický průmysl,
 • pro zemědělství nebo vodní hospodářství (nádrže, tanky, akumulační nádrže, jímky, cisterny, mobilní automobilové nástavby, zásobníky, výsypky, sila).

Výrobní možnosti

Naše vybavení a prostory nám dovolují vyrábět netlakové nádoby a nádrže těchto parametrů (vztaženo na válcové provedení nádrže):

 • obsah nádrže: max. 45 m3
 • průměr nádrže: max. 2 200 mm
 • celková délka nádrže: max. 12 000 mm
 • celková hmotnost nádrže: max. 6000 kg
 • tloušťky plechu vnějších plášťů: 5 – 12 mm

Nabízíme nastrojení tlakových nádob podle požadavků zákazníka příslušenstvím, jako jsou:

 • držáky, oka, patky, žebříky, ochozy, průlezy, opásání, nákovky, pracovní a čistící otvory, hrdla, příruby, poklopy, technologické potrubí, armatury dle požadavku, stavoznaky, teploměry, filtry, hladinoměry, průhledítka, průtokoměry, plováky, vestavby, přepážky, mezidna, topné či chladící tělesa.

Proč netlakové nádrže a nádoby od firmy HANAKOV?

 1. Sériová i kusová výroba.
 2. Sváry provádí svářeči se státními průkazy.
 3. Nádrže vyrábíme pro různé druhy uskladněných nebo přepravovaných médií.
 4. Zajišťujeme zkoušky těsnosti svarových spojů vyráběných nádrží.
 5. Zajistíme zkoušky, PÚ, nastrojení, dopravu, …

Kvalita výroby netlakových nádob a nádrží

 • k výrobě je používán konstrukční ocelový plech, případně nerezový plech – dokládáme certifikáty (atesty) použitých materiálů, protokoly zkoušek těsnosti, protokoly měření, apod.,
 • jsme certifikovaným výrobcem ocelových konstrukcí podle ČSN EN ISO 9001:2009 s certifikací systému řízení výroby podle EN 1090-1:2009,
 • zajišťujeme zkoušky těsnosti svarových spojů vyráběných nádrží – vakuovou komůrkou metodou bublinkami, kapilární metodou a případně kontrolou ultrazvukem,
 • provádíme povrchovou úpravu vnitřních ploch komor podle požadavků zákazníka (podle skladovaných médií a prostředí uložení nádrže),
 • provádíme finální vnější povrchovou úpravu nádrží broušením, pasivací nerezu, lakováním ekologickými nátěrovými hmotami ve vlastní lakovně – spolehlivé antikorozní opatření a dlouhá životnost.