+420 582 302 341 hanakov@hanakov.cz

Aktivně využíváme možnosti dotačních programů Evropské unie a rozšiřujeme své kapacity nejen ve výrobě, ale také ve vývoji tak, abychom našim zákazníkům poskytovali vždy tu nejvyšší možnou úroveň služeb.

V rámci projektu HANAKOV – Konstrukce a Vývoj s registračním číslem CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_092/0008803 byl pro potřeby Výzkumu a vývoje pořízen následující majetek:
– Horizontální obráběcí centrum Mycenter HX-630G-Kitamura s přidruženým výdejníkem nástrojů CAPAX – skříň Level28;
– Vyvrtávací hlava, rozsah 290-360mm;
– Kompresor KASER ASD 60T SFC PTG (s měničem a sušičkou);
– Sklíčidlo ocelové, včetně čelisti základní; a
– HW a SW vybavení: Server HPE DL380Gen9, SW Solid Edge ST10 Design and Drafting, SW NX CAM 3 osé obrábění a SW s funkcí TNG postupů.

Společnost tak v souladu s Podmínkami dotačního titulu významně rozšířila vlastní vývojové kapacity v oblastech:
– Předvýrobních etap (vývoj, konstrukce, technologie);
– Výroby prototypových dílců; a
– Testování a validace prototypových dílců.

AKTUALIZACE 1.7.2020:
– Vzděláváme naše zaměstnance za podpory EU